Fietshelmcampagne 'Coole kop, helm op!' in Zeeland

Evaluatie van de effecten
Author(s)
Boele, M.; Panneman, M.; Adriaensens, L.; Goldenbeld, Ch; Blatter, B.; Commandeur, J.
Year

In de periode 2010-2015 is in de provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd, waarin in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van 4-8 jaar. Het doel van deze campagne was om jonge kinderen te stimuleren vrijwillig de fietshelm te dragen en daarmee hoofdletsel te beperken. In dit onderzoek is de campagne geëvalueerd.

De evaluatie laat zien dat het gebruik van de fietshelm kan worden bevorderd door het gratis uitdelen van fietshelmen aan jonge kinderen als er voldoende aandacht is - en blijft - voor extra activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie. In het eerste campagnejaar, waarin de campagne werd aangevuld met activiteiten zoals lespakketten en ouderinformatie, droegen in Zeeland bijna vijf keer zo veel jonge fietsertjes (4-8 jaar) een fietshelm als vóór de campagne: een stijging van gemiddeld 3,3% naar 15,7%. In het controlegebied bleef het fietshelmgebruik gelijk. Dit gedragseffect is echter niet bestendigd in de campagnejaren die volgden en waarin geen aanvullende activiteiten meer werden georganiseerd.

In Zeeland had van de jonge fietsslachtoffers op de Spoedeisende Hulp een kleiner aandeel hoofdletsel opgelopen dan in het controlegebied. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de campagne, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen vanwege de lage aantallen, waardoor het moeilijk is een significant effect op letsel vast te stellen.

Naast aanvullende voorlichting en educatie bleek ook de ‘sociale norm’ een belangrijke factor in deze campagne. Ouders en kinderen worden sterk beïnvloed door de norm dat men in Nederland zonder fietshelm fietst.

Pages
20
Publisher
SWOV/VeiligheidNL, Den Haag/Amsterdam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.