Gebruik van beveiligingsmiddelen in 1997

Gordels, kinderzitjes en hoofdsteunen in personenauto's en gordels in bestelauto's.
Author(s)
Mulder, Ing. J.A.G
Year
De SWOV verricht regelmatig onderzoek naar de aanwezigheid en het gebruik van autogordels in personenauto's. Aanvankelijk had dat alleen betrekking op de gordels voorin. In de loop der jaren het onderzoek uitgebreid tot de aanwezigheid en het gebruik van gordels achterin; dit met het oog op een op handen zijnde verplichting daartoe. Ook het gebruik van kinderzitjes werd tot onderdeel van het onderzoek gemaakt. In 1995 is onderzoek toegevoegd naar de afstelling van de hoofdsteun bij voorinzittenden van personenauto's. Alle genoemde beveiligingsmiddelen zijn ook onderwerp van dit onderzoek, waaraan wederom een nieuw element is toegevoegd. Dit betreft het gebruik van de autogordel bij voorinzittenden van bestelauto's. Al deze onderzoekingen zijn uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen van het feitelijk en beweerd gedrag bij het gebruik van autogordels en kinderzitjes. Tevens wordt ingegaan op de afstelling van de hoofdsteun. De gegevens voor het onderzoek werden in de eerste plaats verzameld door waarnemingen bij op met verkeerslichten geregelde kruispunten, en in de tweede plaats door een schriftelijke enquête onder een deel van de geobserveerde automobilisten en passagiers. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat sinds 1995: - het draagpercentage van de gordel bij bestuurders en voorpassagiers van personenauto's niet sterk is veranderd; - het gebruik van de gordel door de achterpassagiers aanzienlijk is toegenomen; - het gebruik van kinderzitjes onveranderd groot is en mogelijk nog iets toegenomen; - een verslechtering is opgetreden in de afstelling van de hoofdsteun. Ook blijkt uit het onderzoek dat het gordelgebruik in bestelauto's, hoewel gordels hier in hoge mate aanwezig zijn, sterk achterblijft bij dat in personenauto's. Dat geldt zowel voor bestuurders als voor passagiers. Wederom wordt aanbevolen om met een combinatie van voorlichting en toezicht het publiek ervan te doordringen dat het gebruik van de gordel de eigen veiligheid bevordert. Datzelfde is van toepassing op de afstelling van de hoofdsteun
Use of safety devices in 1997 SWOV frequently conducts surveys on the presence and use of seat belts by drivers and passengers of passenger cars. Initially only seat belts on the front seats were subject of these studies. With the obligatory use of seat belts on the back seats in view, over the years the surveys were extended to that subject and also to children restraint systems. In 1995 the survey was also extended to the proper adjustment of head rests by drivers and front seat passengers. All above mentioned restraint systems are subject of this study which incorporates also a new element: the presence and use of seat belts by drivers and front seat passengers of vans. All of these studies were conducted on behalf of the Dutch Ministry of Transport. This report discusses the developments in actual and pretended behaviour in their use. Data were gathered in actual traffic by observations at traffic lights on several types of roads on one hand and by setting up an inquiry into a part of the observed drivers and passengers. The main conclusions of the survey are that since 1995: - the use of seat belts by drivers and front seat passengers did not actually change; - the use of seat belts by back seat passengers has raised considerably; - the use of children restraint systems is still high and has even increased to a certain extent; - the proper use of head rests is worsening. The survey also shows that even the high presence of seat belts on the front seats of vans their use is backward to the use in passenger cars. This applies drivers and passengers as well. It is recommended again to use a combination of information and enforcement campaigns to make the public realise that the proper use of seat belts is in favour of their own safety. This concerns the proper use of head rests as well
Report number
R-97-32
Pages
140
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.