Gewonden in het wegverkeer: Wat verschillende databronnen ons leren over deze groep verkeersslachtoffers

Author(s)
Aarts, L.T.; Bos, N.M.; Nijman, S.T.M.; Krusemann, E.J.Z.; De Jongh, M.A.C.
Year

In Nederland zijn verschillende databronnen beschikbaar met informatie over verkeersslachtoffers. Verkeersprofessionals gebruiken vooral het verkeersongevallenbestand BRON of verwante producten. Hierin zijn echter lang niet alle verkeersslachtoffers geregistreerd. De diverse landelijke medische bronnen zijn veel completer voor wat betreft verkeersgewonden en bevatten daarnaast aanvullende informatie.

Dit artikel zet de informatie over verkeersgewonden in systematisch verzamelde medische databronnen uiteen. Ze bevatten een factor 3 tot 10 meer verkeersgewonden dan BRON en geven daarmee een veel completer beeld van de verkeersveiligheid.

Pages
6
Published in
Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024, 11 april 2024, Zwolle

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.