Halve STEP-barrier toegepast op gerenoveerde viaducten

Een simulatie-onderzoek naar het gedrag van de halve STEP-barrier tijdens een aanrijding met een lichte personenauto (TB 11) en een bus (TB 51)
Author(s)
Pol, Ing. W.H.M. van de
Year
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat te Apeldoorn zijn simulaties uitgevoerd om de werking van de zogenaamde halve stalen STEP-barrier te kunnen beoordelen. De halve stalen STEP-barrier moet voldoen aan het H2-niveau uit de NEN-EN 1317-1 en NEN-EN 1317-2 norm. Deze norm houdt een proef met een lichte personenauto (TB 11) en een proef met een bus (TB 51) in. De TB-11-test is een test met een lichte personenauto met een massa van 900 kg, een snelheid van 100 km/uur en een inrijhoek van 20 graden. De TB-51-test is een test met een bus met een massa van 13.000 kg, een snelheid van 70km/uur en een inrijhoek van 20 graden. Dit rapport doet verslag van vier uitgevoerde simulaties op de halve stalen STEP-barrier met stijlafstanden van 2.000 mm en 1.333 mm. De simulaties laten een bevredigend verloop zien. De simulaties met de lichte personenauto verlopen redelijk. De uitrijhoeken blijven binnen de toegestane waarden: 3 graden. De ASI-waarden liggen net boven het niveau B, namelijk: 1,44 tegen 1,4. De simulaties met de bus verlopen goed. De uitrijhoeken blijven klein: maximaal 1 graad. De barriers worden niet doorbroken, maar zijn goed in staat de aanrijdingen te doorstaan. De halve stalen STEP-barrier, met stijlen van HEB 100-profiel en stijlafstanden van 2.000 mm en 1.333 mm, voldoen aan het ‘higher containment level' H2. Om dit resultaat te kunnen bereiken, wordt geadviseerd de schoren op dezelfde plaats te monteren als de stijlen
Use of the half steel STEP barrier on renovated viaducts At the request of the Construction Service of the Department of Public Works in Apeldoorn, simulations were carried out to evaluate the functioning of the half STEP barrier made of steel. The half steel STEP barrier must satisfy the H2 level in the NEN-EN 1317-1 and NEN-EN 1317-2 standard. This standard requires a test involving a light passenger car (TB 11) and a test involving a bus (TB 51). The TB 11 test employs a 900 kg passenger car with a speed of 100 km/hour and a collision angle of 20 degrees. The TB 51 test uses a 13,000 kg bus with a speed of 70 km/hour and a collision angle of 20 degrees. This report describes four simulations carried out on the half steel STEP barrier with 2,000 mm and 1,333 mm spacings between the uprights. The simulations yielded satisfactory results. The tests using a light passenger car were acceptable. The exit angles remained within the permitted values: 3 degrees. The ASI values were slightly above level B i.e. 1.44 as against 1.4. The simulations with the bus were highly satisfactory. The exit angles remained small: a maximum of 1 degree. The barriers remained intact, and stood up to the collisions well
Report number
R-97-5
Pages
72
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.