Handboek wegontwerp 2013 : basiscriteria.

Author(s)
-
Year
Abstract

Deze publicatie bevat de basis- en achtergrondkennis die nodig is voor het ontwerpen van wegen buiten de bebouwde kom. Drie afzonderlijke publicaties behandelen de specifieke kennis van het ontwerp van achtereenvolgens erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen. Dit handboek gaat onder meer in op de wegcategorisering, de basiskenmerken en de grondbeginselen van het wegontwerp en diverse aan de weg gerelateerde onderwerpen zoals capaciteit en verkeersafwikkeling, inrichting en uitrusting, en aanleg, beheer en onderhoud. Verder komen meer algemene thema’s als verkeersveiligheid, het milieu en de componenten van het wegverkeerssysteem aan de orde. Deze publicatie is de herziening van publicatie 164a ‘Handboek wegontwerp – Basiscriteria’ uit 2002. Nieuwe kennis is verwerkt en de basiskenmerken wegontwerp zijn opgenomen. Deze publicatie maakt deel uit van de serie ‘Handboek wegontwerp 2013’. (Author/publisher)

Publication

Library number
20131766 ST S /20 /
Source

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2013, 216 p., 109 ref. - ISBN 978-90-6628-626-9

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.