Hoe goed weten oudere fietsers wat ze kunnen?

Een veldexperiment met gewone en elektrische fietsen
Author(s)
Groot- Mesken, J. de; Commandeur, J.
Year
Met de populariteit van de elektrische fiets groeit ook het aantal ouderen dat gebruikmaakt van dit type fiets. Belangrijke vragen zijn of deze ouderen de speciale eigenschappen van de elektrische fiets goed inschatten, of deze het fietsen moeilijker maken en zo ja, of ouderen hun gedrag daarop in voldoende mate aanpassen. In dit onderzoek is gekeken naar: - statusonderkenning: hoe goed vinden ouderen dat ze kunnen fietsen en hoe goed zijn ze in werkelijkheid? - risico-onderkenning: hoe onveilig vinden ouderen, in vergelijking met een jongere groep, het fietsen op een elektrische fiets? - kalibratie: wordt het gedrag aangepast bij toenemende taakmoeilijkheid? Het blijkt dat oudere fietsers zichzelf behoorlijk goed vinden in het mijden van risico’s — méér nog dan jongere fietsers. Tegelijkertijd voelen ze zich iets onzekerder op een elektrische fiets. Ouderen fietsen langzamer dan jongeren, zowel op de elektrische fiets als op de gewone fiets. Naarmate een taak moeilijker wordt, passen zowel oudere als jongere fietsers hun snelheid aan. Dat doen ze sterker op de elektrische fiets dan op de gewone fiets.
Report number
R-2014-19
Pages
12
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.