Hoe reageren fietsers op zelfrijdende auto’s?

Gedragsintenties bij ontmoetingen op kruispunten
Author(s)
Vlakveld, W.P.; Kint, S. van der
Year

Fietsers voelen zich bij een dreigend conflict met een zelfrijdende auto onzekerder dan bij een dreigend conflict met een traditionele auto. Dit blijkt uit het feit dat ze bij een kritische situatie met een zelfrijdende auto vaker aangeven toch te zullen remmen terwijl ze voorrang hebben, dan bij een kritische situatie met een traditionele auto. Indien echter het systeem van de zelfrijdende auto de fietser laat weten dat deze is opgemerkt en dat het voorrang zal geven, hebben fietsers in conflictsituaties juist minder de neiging om te remmen bij een zelfrijdende auto dan bij een traditionele auto.

Hoe fietsers zijn voorgelicht over zelfrijdende auto’s heeft invloed op hun intentie om te remmen in conflictsituaties waarin ze voorrang hebben. Na het zien van een positief voorlichtingsfilmpje over zelfrijdende auto’s, was men meer geneigd om door te fietsen (minder geneigd om toch te remmen) dan na een negatief filmpje over zelfrijdende auto’s.

Bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s dient te worden meegenomen dat fietsers zich anders gedragen in conflictsituaties met zelfrijdende auto’s wanneer deze met hen kunnen communiceren. Ook is het aan te bevelen om de invloed van de verschillende typen voorlichting mee te nemen in de voorlichting aan fietsers wanneer zelfrijdende auto’s op de openbare weg worden geïntroduceerd.

Report number
R-2018-21
Pages
20
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.