Hoofdstuk 12: Letsels en letsellast van ernstig verkeersgewonden

Author(s)
Weijermars, W.; Bos, N.
Year

In 2014 waren er in Nederland 20,7 duizend ernstig verkeersgewonden, 4,2 duizend meer dan in 2000. Bij meer dan de helft gaat het om slachtoffers van fietsongevallen waarbij geen motorvoertuigen zijn betrokken. Hoofd-, heup- en onderbeenletsel komen het meest voor. De hoogste letsellast hebben voetgangers en slachtoffers onder gemotoriseerde tweewielers, terwijl slachtoffers van fietsongevallen zonder motorvoertuigen de laagste letsellast kennen. Vanwege het hoge aantal heeft deze laatste groep echter met een derde wel het grootste aandeel in de totale letsellast. Van de letsels hebben hoofd- en onderbeenletsel de grootste letsellast.

Pages
191-204
Published in
Transport en mobiliteit 2016
Editor(s)
CBS
Publisher
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.