Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers

Author(s)
Wijnen, W.; Schoeters, A.; Bijleveld, F.; Daniels, S.; Horst, M. van der
Year

Monetaire waardering van vermeden verkeersslachtoffers is nodig om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) te kunnen uitvoeren van de beleidsmaatregelen rond verkeer. De huidige monetaire waarde is gebaseerd op onderzoek van twintig jaar geleden. Met een nieuw keuze-onderzoek zijn nieuwe waarden bepaald.

IN HET KORT:

  • De waarden van een vermeden dode en ernstig gewonde zijn nu 6,3, respectievelijk 1,0 miljoen euro.
  • Met de nieuwe, hogere waarden krijgt de verkeersveiligheid een groter gewicht in MKBA’s.
  • De schatting van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zal fors toenemen.
Pages
156-159
Published in
Economisch Statistische Berichten
107 (art. 4808)

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.