Internationale benchmark van de verkeersveiligheid in Nederland – Achtergronden

Author(s)
Goede, M. de; Hermens, F.; Goldenbeld, Ch.; Bos, N.M.; Decae, R.J.
Year

Nederland bevond zich ooit in de top 3 van best presterende landen op het gebied van verkeersveiligheid. Dankzij gerichte investeringen en maatregelen vanuit de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer zijn in de periode 1998-2007 naar schatting 1600-1700 doden bespaard in het verkeer. De laatste tien jaar is deze gunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden gestagneerd en onder sommige groepen weggebruikers neemt het aantal verkeersdoden zelfs toe. Om van andere landen te kunnen leren plaatst dit rapport de verkeersveiligheid in Nederland – en de ontwikkeling daarin – in internationaal perspectief.

In vergelijking tot andere landen binnen de EU en de OESO doet Nederland het redelijk goed wat betreft mortaliteit en overlijdenrisico, dat wil zeggen het aantal verkeersdoden gerelateerd aan de bevolkingsomvang resp. de mobiliteit. Alleen Noorwegen, Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Ierland en Japan presteren beter als het gaat om het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Kijken we echter naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zowel over de korte als de lange termijn, dan is dat beeld minder gunstig en staat Nederland in de onderste regionen. In vergelijking met de vijf meest verkeersveilige landen doet Nederland het met name slecht voor oudere verkeersdeelnemers, (oudere) fietsers en brom- en snorfietsers. Op onder­liggende indicatoren voor verkeersveiligheid (zoals ‘kwaliteit infrastructuur’ en ‘geen telefoon­gebruik’) presteert Nederland volgens internationaal vragenlijstonderzoek relatief goed.

Uit een vergelijking van ook beleid en regelgeving, volgen de belangrijkste lessen voor het Nederlandse beleid: a. een betere registratie van ongevallengegevens, b. stimuleren van vrijwillig fietshelmgebruik, c. verjonging van het wagenpark, d. de inzet van meer handhaving (in combinatie met) e. voorlichting en educatie over onveilige gedragingen. Voor oudere verkeersdeelnemers is geen specifiek beleid gevonden. Wel is er kennis beschikbaar die omgezet dient te worden in meer concrete maatregelen.

Voor een uitgebreide, geïllustreerde samenvatting van dit rapport, zie De Nederlandse verkeersveiligheid in internationaal perspectief (R-2020-30).

Report number
R-2020-30A
Pages
87
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.