Kiezen of delen

Welke maatregelen kunnen zorgen voor halvering verkeersslachtoffers in 2030?
Author(s)
Craen, S. de; Bijleveld, F.D.; Bos, N.M.; Broek, L.J. van den; Dijkstra, A.; Eenink, R.G.; Weijermars, W.A.M.
Year

Dit rapport verkent met welke aanvullende, nog niet geplande maatregelen het aantal verkeersslachtoffers in 2030 kan worden gehalveerd ten opzichte van het aantal in 2019. Zonder aanvullende maatregelen wordt, in het meest gunstige scenario, een afname van het aantal verkeersdoden verwacht in 2030; maar van een halvering is geen sprake. Het aantal ernstig verkeersgewonden zal, zonder aanvullende maatregelen, fors stijgen in 2030.

Een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 lijkt, ook met aanvullende maatregelen, te ambitieus. Deze doelstelling lijkt in het meest gunstige scenario wel bereikbaar voor verkeersdoden, maar alleen als we een combinatie kiezen van maatregelen voor gemotoriseerd verkeer en maatregelen die de fietsveiligheid vergroten. Voor de ernstig verkeersgewonden zijn er wel maatregelen die een forse slachtofferreductie kunnen realiseren, maar een halvering ligt buiten bereik. Ook in het meest gunstige scenario.

Report number
R-2022-8
Pages
16
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.