Klikken we onze kinderen wel veilig vast ? : resultaten van de nationale Vias-gedragsmeting over het gebruik van kinderbeveiligingssystemen 2017.

Author(s)
Schoeters, A. & Lequeux, Q.
Year
Abstract

Kinderen vastklikken in de auto met een aangepast kinderbeveiligingssysteem is cruciaal voor hun veiligheid als autopassagier. In functie van het gewicht en/of de lengte van een kind bestaan er verschillende soorten kinderbeveiligingssystemen die bescherming bieden bij een botsing. Deze systemen worden gehomologeerd volgens een Europese norm: UN R44/03 of UN R44/04, of het meer recente UN R129. De effectiviteit van kinderbeveiligingssystemen in het voorkomen van ernstige verwondingen bij een botsing is wetenschappelijk aangetoond. Deze effectiviteit vermindert echter – of valt zelfs weg – wanneer de zitjes niet op de juiste manier gebruikt worden. Er bestaat een verhoogd risico op ernstige of dodelijke verwondingen wanneer een kind of een zitje niet correct geïnstalleerd wordt, of wanneer het zitje niet aangepast is aan het gewicht of de lengte van het kind. Daarom zijn er sinds 2000 verschillende Europese projecten opgestart met als doel de gevolgen en oorzaken van een verkeerd en een onaangepast gebruik te onderzoeken. In deze context heeft Vias institute in mei 2017 voor de derde keer een nationale gedragsmeting georganiseerd over het correct gebruik van kinderbeveiligingssystemen. In deze meting werd nagegaan hoe kinderen worden vervoerd in reële omstandigheden. Er werd zowel geobserveerd of kinderen in een kinderbeveiligingssysteem werden vervoerd, als of dit systeem ook aangepast was aan hun morfologie (grootte/gewicht) en of er geen fouten waren gemaakt bij het installeren van het zitje in de wagen of van het kind in het zitje. Daarnaast werd ook onderzocht welke factoren een invloed kunnen hebben op de manier waarop kinderen beveiligd worden in de wagen. (Author/publisher)

Request publication

2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Publication

Library number
20190321 ST [electronic version only]
Source

Brussel, Vias Institute - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, 2018, 63 p., ref.; Onderzoeksrapport No. 2018-R-03-NL / D/2018/0779/8

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.