Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland

Actualisatie 2020
Author(s)
Wijnen, W.
Year

Dit rapport presenteert een actualisatie van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland voor 2020. Schattingen van deze kosten geven inzicht in de omvang van verkeersveiligheid als maatschappelijk probleem vanuit een sociaal-economische invalshoek en worden gebruikt bij voorbereiding en evaluatie van verkeersveiligheidsbeleid. Ook zijn de kosten van verkeersongevallen een belangrijke input voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA’s) van verkeersprojecten.
In deze studie worden de maatschappelijke kosten van verkeerongevallen geschat op €27 miljard in 2020, met een bandbreedte van €15-36 miljard. De kosten bestaan voor een belangrijk deel (75%) uit immateriële kosten. Met name nieuwe onderzoeksresultaten over deze immateriële kosten leiden tot beduidend hogere kosten in vergelijking met eerdere schattingen. De resultaten laten zien dat verkeersongevallen een grote maatschappelijke en economische impact hebben. Dit impliceert dat de baten van effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen hoog zullen zijn.

Request publication

1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Pages
33
Library number
20220361 ST [electronic version only}
Source

In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM

Publisher
W2 Economics, [Utrecht]

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.