Mobiliteitsbeeld 2019.

Author(s)
-
Year
Abstract

Om het jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Het Mobiliteitsbeeld laat zien hoe het autoverkeer groeit. Hoe het gebruik van het openbaar vervoer en de luchtvaart zich ontwikkelt. Of mensen meer zijn gaan lopen of fietsen. Of men meer of minder last heeft van files en verkeersdrukte. Welke ontwikkelingen er spelen in het goederenvervoer. Het Mobiliteitsbeeld geeft zowel een zo actueel mogelijk beeld van alle vervoerwijzen, als een schets van de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar (in dit Mobiliteitsbeeld de periode 2010-2018). Het KiM verklaart de ontwikkelingen in die periode ook zoveel mogelijk. Het Mobiliteitsbeeld 2019 is opgedeeld in een aantal thema’s: personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, emissies en maatschappelijk belang. Hiernaast onderscheiden we de thema’s ‘kerngegevens mobiliteit’, met een tabel met belangrijke gegevens over de mobiliteit in Nederland, en ‘data en methodieken’, over het gebruik van gegevens en berekeningsmethoden die het KiM toepast. Een aanvullend thema is het Toekomstbeeld 2019-2024. Dit beschrijft de voor de mobiliteit verwachte ontwikkelingen in deze periode. Uiteraard zullen die ontwikkelingen ook impact hebben op de emissies door verkeer in Nederland. Vanaf 2019 publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving elk jaar de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Dat rapport geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de totale CO2-uitstoot in Nederland. (Author/publisher)

Publication

Library number
20190494 ST [electronic version only]
Source

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2019, 203 p., ref.; KiM-19-A12 - ISBN 978-90-8902-216-5

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.