Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015

Author(s)
Groot-Mesken, J. de; Duivenvoorden, K.; Goldenbeld, Ch.
Year

Deze monitor bespreekt de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de genomen maatregelen tot en met 2014. In 2014 vielen er 570 verkeersdoden; dit aantal is gelijk aan dat in 2013. Het aantal ernstig verkeersgewonden was met 20.700 in 2014 fors hoger dan in 2013. Ook in 2014 waren ouderen en fietsers belangrijke risicogroepen. Brom- en scootmobielen vormen ook een groep van aandacht, aangezien het aantal verkeersdoden in deze groep toeneemt. Acties uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, gericht op de belangrijke groepen fietsers en ouderen, werden in 2014-2015 voortgezet. Het aantal gemeenten met een ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ stijgt echter niet meer substantieel. Deze monitor bespreekt de voortgang van alle maatregelen binnen de Beleidsimpuls, net als een aantal ontwikkelingen die buiten de Beleidsimpuls vallen, maar wel van belang zijn voor de verkeersveiligheid. Tot slot volgen aanbevelingen over implementatie en evaluatie van beleid om de ongunstige trend in het aantal verkeersgewonden te keren.  

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Het aantal verkeersdoden is in 2014 stabiel gebleven.
  • Het aantal ernstig verkeersgewonden is gestegen.
  • Het aantal verkeersdoden onder bestuurders van brom- en scootmobielen neemt toe.
  • Bijna de helft van de verkeersdoden onder 60-plussers is fietser.
  • Het grootste deel van alle ernstig verkeersgewonden bestaat uit fietsers die gewond raakten in ongevallen zonder betrokkenheid van een motorvoertuig.
  • De meeste acties uit de Beleidsimpuls zijn afgerond of in volle gang maar hebben nog niet geleid tot een omslag in de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden.
  • Een risicogestuurde aanpak van de verkeersonveiligheid biedt kansen.

Betere data en meer aandacht voor implementatie van maatregelen zijn voor een succesvolle aanpak noodzakelijk.

Report number
R-2015-20
Pages
28
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.