Monitor Verkeersveiligheid 2019

Effectieve maatregelen nodig om het tij te keren
Author(s)
Weijermars, W.
Year

In 2018 vielen 678 doden in het Nederlandse verkeer, 65 meer dan in 2017. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend. Het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 gehaald wordt. Ook de doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden (letselernst MAIS2+) in 2020 is onhaalbaar; het aantal MAIS2+-gewonden is in de periode 2014-2018 toegenomen tot 21.700, waarvan 6.800 met letselernst MAIS3+. 

Ook in deze monitor moeten we dus concluderen dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Met het regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn de eerste stappen gezet met het doel het tij te keren. Het wordt nu zaak om door te pakken en de komende jaren met effectieve maatregelen het verkeerssysteem veiliger in te richten en zo het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Daarbij is specifiek aandacht nodig voor de volgende groepen slachtoffers: fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en slachtoffers op 30km/uur-wegen. Daarnaast bevelen we aan de handhaving verder te intensiveren om onder andere het alcoholgebruik en het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer terug te dringen.

Report number
R-2019-22
Pages
20
ISSN
2666-7630
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.