Monitoring snelheid in het verkeer

Handreiking voor de opzet van een gestructureerd decentraal meetnet
Author(s)
Goldenbeld, Ch.; Aarts, L.T.
Year
Naast goede ongevallengegevens zijn er verkeersveiligheidsindicatoren nodig om decentraal beleid op te kunnen baseren. Bij diverse overheden is de vraag ontstaan om gegevens daarvoor te gaan verzamelen. Een goed en uniform protocol voor gegevensverzameling biedt de mogelijkheid om gebieden met elkaar te gaan vergelijken en op termijn wellicht te komen tot een landelijk dekkend meetnet op decentraal niveau. Deze handreiking presenteert de opzet voor een ‘snelheidsmeetnet’, voor monitoring van de rijsnelheid in het verkeer.
Report number
H-2013-2
Pages
30 + 2
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.