Monitoring veiligheidskwaliteit weg- en fietsinfrastructuur

Author(s)
Aarts, L.T.; Wijlhuizen, G.J.; Dijkstra, A.
Year

Op initiatief van de het ROF, het ROVZ, het ROVG en de provincie Utrecht heeft SWOV een proef uitgevoerd om risicofactoren in het verkeer (SPI’s) te monitoren. Dit artikel beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met het monitoren van de kwaliteit van de infrastructuur. De proef is uitgevoerd op 50 km/uur wegen van enkele gemeenten. Dit zijn wegen waar nog veel ongevallen gebeuren en waar relatief weinig gegevens over bekend zijn. De kwaliteit van de weginfrastructuur is in kaart gebracht met behulp van de duurzaam veilig-meter en het instrument voor veilige snelheden en geloofwaardige snelheidslimieten (VSGS). Ook de aanliggende fietsinfrastructuur is beoordeeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van een eerste versie van het Safe Cycling Network (SCN). Uit de verzamelde gegevens worden voorbeelden getoond hoe de ingewonnen data gebruikt kunnen worden door beleidsmakers: analyse en lokalisering van gevaarlijke situaties, elementen waardoor dit veroorzaakt wordt en vergelijking van situaties tussen gebieden.

Pages
16
Published in
Nationaal Verkeerskundecongres NVC 2015
Conference city
Zwolle
Date conference
5-nov-15

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.