Op weg met LEV : de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem.

Author(s)
Knoope, M. & Kansen, M.
Year
Abstract

In Nederland en in de landen om ons heen verschijnen steeds vaker lichte elektrische voertuigen in het straatbeeld, zoals elektrische steps (e-steps), elektrische snor- en bromfietsen (e-scooters) en elektrische vrachtfietsen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lichte elektrische voertuigen (LEV’s) voor personenvervoer en lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor goederenvervoer. LEV’s kunnen zowel privébezit zijn als onderdeel van een deelsysteem. Deze studie onderzoekt de huidige en toekomstige rol van LEV’s en LEVV’s in het mobiliteitssysteem en de bijbehorende veiligheids- en duurzaamheidsaspecten. Dit is gedaan op een brede en kwalitatieve manier via literatuuronderzoek, interviews met gemeenten en bedrijven die LEVV’s gebruiken en focusgroepen met bezitters van LEV’s, gebruikers van (deel)LEV’s en niet-gebruikers. Om het onderzoek af te bakenen wordt gefocused op 5 LEV-concepten, namelijk e-steps, e-scooters (met 25 km/u als snorfiets en met 45 km/u als bromfiets), elektrische bakfietsen (e-bakfietsen), elektrische eenwielers en micro-auto’s. Voor goederenvervoer zijn 3 verschillende typen LEVV’s relevant, namelijk de elektrische vrachtfiets, het elektrische bromvoertuig en het compacte elektrische distributievoertuig. Dit rapport bekijkt de 3 typen LEVV’s gezamenlijk en onderscheidt deze alleen als er opvallende verschillen zijn. (Author/publisher)

Publication

Library number
20210603 ST [electronic version only]
Source

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2021, 110 p., ref.; KiM-21-A010 - ISBN 978-90-8902-249-3

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.