Op weg naar effectieve verkeerseducatie: het WEVER-project

Author(s)
Slinger, W.; Koen, F.; Vissers, J.;Twisk, D.
Year

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de kwaliteit van gedragsmaatregelen op het gebied van verkeerseducatie te verbeteren. De ontwikkeling en de toepassing van de checklist verkeerseducatie is daarin belangrijk geweest.
Op de laatste stap van de checklist, de vraag naar de beschikbaarheid van een effectmeting, wordt doorgaans laag gescoord. Er is geen effectmeting of hij is van onvoldoende kwaliteit. Er zijn voor producenten nog weinig prikkels om hierin te investeren. Het project op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie (WEVER) is opgezet om dit te veranderen: ontwikkelen van een ‘meetlat’ voor effectevaluatie en met de toepassing hiervan zorgen voor een oordeel over vergelijkbare educatieve producten. Hierdoor kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Pages
5
Published in
Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC, 21 april 2016, Den Bosch

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.