Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid PROV 2011 : hoofdrapport. In opdracht van Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Author(s)
Duijm, S. Kraker, J. de Schalkwijk, M. Boekwijt, L. & Zandvliet, R.
Year
Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid over het jaar 2011 (PROV 2011). Het PROV is van 1990 tot en met 1995 jaarlijks en met ingang van 1997 tweejaarlijks afgenomen. Het onderzoek is nu voor de veertiende maal uitgevoerd. Het PROV is opgezet en bedoeld als instrument voor algemene monitoring van ontwikkelingen in verkeersgedrag, motieven voor verkeersgedrag en kennis en meningen daarover van Nederlandse weggebruikers. Het zelfgerapporteerde gedrag (inclusief meningen en motieven) van de verkeersdeelnemer staat in het PROV centraal. (Author/publisher)

Publication

Library number
20130312 ST [electronic version only]
Source

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, afdeling Veiligheid, 2012, 173 p.

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.