Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1997 t/m 1998

Author(s)
SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Year
in dit overzicht treft u een lijst met publikaties aan die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1997 t/m 1998. De publikaties die genoemd worden in de hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn tegen vergoeding van druk- en verzendkosten te bestellen bij de Afdeling Voorlichting en Publiciteit van de SWOV. De overige publikaties (genoemd in de hoofdstukken 4, 5 en 6) zijn niet via de SWOV verkrijgbaar. Deze kunnen opgevraagd worden bij de betreffende uitgevers. De SWOV heeft ook overzicht gemaakt van publikaties die uitgebracht zijn in de jaren 1962 t/m 1996. SWOV-rapporten die in een andere taal dan het Nederlands verschenen zijn sinds 1985, zijn gebundeld in R-99-2: SWOV-reports, publications, contributions and articles 1985-1998. Beide overzichten zijn te bestellen.
Report number
R-99-4
Pages
41
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.