Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2017, nr. 2086428, houdende bepalingen met betrekking tot onderzoek ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)
Author(s)
Minister van Veiligheid en Justitie
Year
Pages
[6]
Library number
20220115 ST [electronic version only]

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.