Richtlijn drempels, plateaus en uitritten.

Author(s)
-
Year
Abstract

De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd. (Author/publisher)

Publication

Library number
20141530 ST [electronic version only]
Source

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2014, 80 p., ref.; Publicatie ; No. 344 - ISBN 978-90-6628-645-0

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.