Rijbeleving van een elektrische kanteldriewieler: Een praktijkproef

Author(s)
Stelling, A.; Hettema, Z.; Boele, M.
Year

Een elektrische kanteldriewieler, met twee voorwielen en een achterwiel, is ontworpen voor extra stabiliteit en meer grip op het wegdek dan een traditionele fiets met twee wielen. In vergelijking met een ‘starre’ driewieler is de kanteldriewieler wendbaarder in de bochten zonder daarbij balans te verliezen. Om meer inzicht te krijgen in hoe het fietsen op de kanteldriewieler wordt ervaren, is een kleinschalige praktijktest onder oudere fietsers uitgevoerd met drie fietstypen: een traditionele fiets (tweewieler), een starre driewieler en een kanteldriewieler, alle drie elektrisch ondersteund. In deze paper worden de belangrijkste resultaten van deze praktijktest besproken.

Pages
3
Published in
Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024, 11 april 2024, Zwolle

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.