Safety Culture bestelverkeer : onderzoek naar de mogelijkheden om te investeren in verkeersveiligheid in bestelverkeer. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Transport & Luchtvaart DGTL.

Author(s)
Starren, A.M.L. Beek, F.A. van der Gort, J. Steenbergen, A. & Weerd, R. van
Year
Abstract

Dit rapport geeft het onderzoek weer dat is uitgevoerd naar de mogelijkheden om bedrijven die gebruik maken van bestelauto’s (ook genoemd: bestelverkeerbedrijven) te stimuleren om te investeren in verkeersveiligheid. Hiertoe is er gekeken naar de mogelijkheden om de veiligheidscultuur bij deze bestelverkeerbedrijven te beïnvloeden. Er wordt verschil gemaakt in bedrijven met veel of weinig aandacht voor veiligheidscultuur, oftewel bedrijven met een proactieve of een reactieve veiligheidscultuur. Onderzoeksvraag is geweest: 'Hoe kunnen bestelverkeerbedrijven, waar op dit moment sprake is van een reactieve veiligheidscultuur, gestimuleerd worden om (meer) aandacht te geven aan verkeersveiligheid?' Deze vraag is onderzocht middels 10 bedrijfsbezoeken, waarbij interviews zijn gehouden met diverse medewerkers en de directies over de aansturing van veiligheid en van het primaire proces en waarbij de bedrijven zijn gescoord op hun niveau van veiligheidscultuur volgens het model van de veiligheidscultuurladder. (Author/publisher)

Publication

Library number
20100353 ST [electronic version only]
Source

Hoofddorp, TNO Kwaliteit van Leven, 2009, 62 p.

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.