Veilig toelaten op de weg : lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint.

Author(s)
-
Year
Abstract

Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren de gebeurtenissen rond het ongeval met de Stint in Oss in september 2018 aanleiding om onderzoek te doen naar de wijze waarop licht gemotoriseerde voertuigen, waaronder voertuigen als de Stint, op de weg komen. In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: ‘Welke rol speelt veiligheid bij de toelating van licht gemotoriseerde voertuigen?’ en ‘In hoeverre is daarmee de veiligheid van deze voertuigen op de openbare weg geborgd?’ (Author/publisher)

Publication

Library number
20190441 ST [electronic version only]
Source

Den Haag, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2019, 97 p.

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.