Verhoging snelheidslimiet op autosnelwegen

Veiligheidseffecten 130km/uur-limiet vooralsnog niet eenduidig
Author(s)
SWOV
Year

In 2012 is de algemene snelheidslimiet op autosnelwegen verhoogd van 120 naar 130 km/uur. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten hiervan. Ten eerste blijkt dat de in 2012 overwogen aanvullende infrastructurele veiligheidsmaatregelen niet volledig zijn uitgevoerd. Met name de bermveiligheid kan op veel plaatsen nog verbeterd worden. De effecten van de limietverhoging op de daadwerkelijk gereden snelheid blijken sterk locatiegebonden en zijn op veel wegvakken klein. De toename van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen de afgelopen jaren kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet worden toegeschreven. De kans op een ongevalsincident (ongeacht de ernst van dat ongeval) is weliswaar toegenomen op 130km/uur-wegvakken, maar opvallend genoeg iets minder dan op de wegen waar de limiet 120 km/uur is gebleven.

Report number
R-2019-30
Pages
20
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.