Verkeer is ‘gedrag’, maar verkeersveiligheid is méér dan ‘gedrag’

De effecten van voorlichting en educatie worden makkelijk overschat zolang goede evaluatie uitblijft
Author(s)
Knaap, P. van der
Year

Waarschijnlijk de grootste dooddoener in discussies over verkeersveiligheid is dat ‘90 procent van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag’. Waarna vaak de oproep volgt tot meer gedragsmaatregelen. Want, door weggebruikers met voorlichting te informeren over risico’s, met verkeerseducatie te instrueren over het juiste, gedrag en - recentelijk - door het toepassen van ‘nudges’, zou het wegverkeer veel veiliger worden. Bovendien zijn deze maatregelen goedkoop, snel uitgevoerd, hebben een duidelijke signaalwaarde en leveren niet te veel weerstand op. Bijna te mooi om waar te zijn, toch? Enigszins wel, want de effectiviteit ervan wordt vaak niet aangetoond. Hoe dan wel? Een analyse.

Pages
18-19
Published in
Verkeerskunde
72 (2)

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.