Verkeersveiligheid in Noord-Brabant

Terug in het peloton
Author(s)
Brouwer, Dra. M. ; Wegman, Ir. F.C.M
Year
De provincie Noord-Brabant heeft te maken met een relatief hoog niveau van verkeersonveiligheid in vergelijking met de rest van Nederland. Aan de SWOV is verzocht een studie te verrichten naar verklaringen voor de omvang, aard en ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in Noord-Brabant. Dit rapport bevat een beschrijving van het verkeersveiligheidsprobleem en een aantal verklaringen hiervoor. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor aanpak van de problemen en wordt stilgestaan bij de uitvoering hiervan
Report number
R-99-8
Pages
34
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.