Verkeersveiligheidskaart van de Hoeksche Waard

Author(s)
Sluis, Ir. J. van der ; Braimaister, Dr.Ir. L
Year
In dit rapport worden twee overzichten gegeven van de verkeers(on)veiligheid in de Hoeksche Waard: het aantal letselongevallen per wegvak/kruispunt over de periode 1992 t/m 1995, en het aantal letselongevallen per wegvak/kruispunt over de periode 1992 t/m 1995 waarbij fietsers betrokken zijn. De overzichten bestaan ieder uit zeven kaarten, bestaande uit één overzichtskaart van de Hoeksche Waard en zes detailkaarten van een aantal dorpskernen
Report number
R-97-14
Pages
32
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.