Verkeersveiligheidsvergelijker

Author(s)
SWOV; Fietsersbond; VVN
Year

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. Gemeenten kunnen hier hun eigen gegevens vergelijken met die van andere gemeenten.

Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.