Video-evaluatie 'fietsstraat' Utrecht

Evaluatie van verkeersgedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers in de Burgemeester Reigerstraat, gebaseerd op video-opnamen op drie locaties zomer 1997.
Author(s)
Goldenbeld, Dr. Ch.; Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Year
In het kader van een experiment zijn in 1996 in Burgemeester Reigerstraat te Utrecht enkele fysieke aanpassingen aangebracht, waaronder een versmalling voor de rijbaan voor het auto- en fietsverkeer. DeSWOV is gevraagd video-opnamen van het verkeersgedrag van (brom)fietsers, automobilisten en voetgangers in de Burgemeester Reigerstraat te evalueren, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van mogelijk riskante of onwenselijke verkeerssituaties. Ditrapport doet verslag van de resultaten van de video-observatie
Report number
R-97-28
Pages
18
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.