Visie ANWB op de regulering van micro vervoersmiddelen : met focus op nieuwe kleine lichte voertuigen die in de stad gebruikt worden.

Author(s)
Tacq, R.
Year
Abstract

De ANWB presenteert hierbij een visie en denkkader met betrekking tot micro vervoersmiddelen. Op hoofdlijnen stelt de ANWB voor om: • E-steps, e-skateboards, Segways en andere kleine lichte voertuigen hetzelfde te behandelen als de e-bike. Dit betekent o.a. dat ze toegelaten worden op de openbare weg en gebruik maken van dezelfde plek op de weg als de fiets. Ze zijn te gebruiken zonder een WA verzekering en helmgebruik blijft op vrijwillige basis; • Snelle e-fietsers (op een speed-pedelec) de mogelijkheid te geven om fietspaden te gebruiken, mits ze hun snelheid daar aanpassen; • Bromfietsen en brommobielen veiliger tussen het verkeer op de rijbaan deel te laten nemen door de begrenzing van 45km/u te wijzigen naar 50km/u. (Author/publisher)

Request publication

11 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Publication

Library number
20210610 ST [electronic version only]
Source

[Den Haag, ANWB], 2020, 35 p.; herziene verzie

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.