Publicatietype

5410 documents found.

Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling BG
Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling BG
Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling BG
Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling BG
Published: | Economic Commission for Europe ECE
Published: | Economic Commission for Europe
Published: | Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
Published: | Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Divisie Sociaal-Economische Statistieken, Sector Bevolking (samenst.)