30 km/uur binnen de bebouwde kom - achtergrond, juridische aspecten en effecten

Author(s)
Weijermars, W.; Negenman, E.; Talens, H.
Year

In de media en politiek is de laatste tijd veel aandacht voor het onderwerp '30 km/uur binnen de bebouwde kom'. Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, zetten al stappen om meer 30 km/uur wegen te realiseren binnen hun gemeente. Ook internationaal is er aandacht voor dit onderwerp. In steden als Parijs, Brussel en Bilbao is de limiet op een groot aantal wegen verlaagd naar 30 km/uur en in de 'Stockholm Declaration' hebben ministers uit de hele wereld met elkaar afgesproken om de limiet op locaties in steden waar gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers mengen, te verlagen naar 30 km/uur. Er bestaat echter ook een aantal misvattingen over dit onderwerp. Dit artikel gaat daarom in op de achtergrond, juridische aspecten en (verwachte) effecten.

Pages
130-134
Published in
Verkeersrecht
70 (5)
Publisher
ANWB

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.