Publications and sources

Answer

Below you will find the list of references that are used in this fact sheet; all sources can be consulted or retrieved. Via Publications you can find more literature on the subject of road safety.

[1]. European Commission (2016). CARE database CaDaS. Directorate General for Mobility and Transport. European Commission, Brussel.

[2]. CBS (2019). Begrippen. Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. CBS. Accessed on 25-10-2020 at www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/verkeersdode.

[3]. Bos, N.M., Temürhan, M., Stipdonk, H.L. & Aarts, L.T. (2023). Registraties van verkeersdoden in Nederland. Hoe verhouden verschillende bronbestanden zich tot elkaar?[Road death registration in the Netherlands. Comparing the different source files] R-2023-3 [Summary in English]. SWOV, Den Haag.

[4]. Aarts, L.T., Broek, L.J. van den, Oude Mulders, J., Decae, R.J., et al. (2022). De Staat van de Verkeersveiligheid 2022. Trend in aantal verkeersdoden en -gewonden daalt niet. R-2022-10. SWOV, Den Haag.

[5]. Wijnen, W. (2022). Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland. Actualisatie 2020. In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM. W2Economics, Utrecht.

[6]. Ministerie van VenW (2008). Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020; Van, voor en door iedereen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

[7]. Council of the European Union (2017). Council conclusions on road safety: endorsing the Valletta Declaration of March 2017. Outcome of Proceedings from the General Secretariat of the Council. 9994/17 / TRANS 252 / 8666/1/17 REV 1 TRANS 158. Council of the European Union, Brussels.

[8]. United Nations (2020). Improving global road safety. A/74/L.86. United Nations, New York.

[9]. Tweede Kamer (2021). Motie van het lid Geurts over een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030. Maatregelen verkeersveiligheid 29 398, nr. 946. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Accessed on 17-02-2023 at www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13389&did=2021D28533.

[10]. Craen, S. de, Bijleveld, F.D., Bos, N.M., Broek, B. van den, et al. (2022). Kiezen of delen. Welke maatregelen kunnen zorgen voor halvering verkeersslachtoffers in 2030? R-2022-8. SWOV, Den Haag.

[11]. Carson, J., Jost, G. & Meinero, M. (2023). Ranking EU progress on road safety. 17th Road Safety Performance Index Report. European Transport Safety Council ETSC, Brussels.

[12]. EC (2023). Road safety statistics 2022 in more detail. European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport. Accessed on 24-09-2023 at https://transport.ec.europa.eu/background/road-safety-statistics-2022-more-detail_en.

[13]. EC (2023). Data table – number of road deaths and rate per million population, EU and EFTA countries, 2010-2021 (updated April 2023). European Commision, Directorate-General for Mobility and Transport. Accessed on 24-09-2023 at road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/data-and-analysis_en.

[14]. Adminaite, D., Jost, G., Stipdonk, H.L. & Ward, H. (2018). An overview of road death data collection in the EU. PIN Flash report 35. European Transport Safety Council ETSC, Brussels.

Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Part of fact sheet

Road deaths in the Netherlands

In 2022, there were 745 road deaths in the Netherlands, 163 more than in 2021. This implies that the number of road deaths reverted to pre-2009 Meer

Deze factsheet gebruiken?