Why are roads being categorized?

Answer

The categorization of roads is helpful for road authorities as well as for road users.

Road authorities

Categorization of roads allows road authorities to ensure an efficient traffic flow in their management areas: through traffic between two residential areas, for example, needs to be directed to a through road as quickly as possible. Furthermore, the categorization of roads provides handles for the design and layout of the roads.

Road users

In principle categorization of roads is also helpful for the road users. However, it is essential that roads with different functions have a consistent and recognizable layout. This way road users will know what behaviour is expected of them, which other road users they can encounter and how these in all likelihood will behave (predictability).

Answer

Wegcategorisering helpt zowel wegbeheerders als weggebruikers.

Wegbeheerders

Wegcategorisering stelt wegbeheerders in staat om het verkeer in hun beheergebied doelmatig te laten verlopen: stroomverkeer tussen twee verblijfsgebieden moet bijvoorbeeld zo snel mogelijk naar een stroomweg geleid worden. Daarnaast biedt de wegcategorisering een basis voor de vormgeving (ontwerp en inrichting) van de wegen.

Weggebruikers

Wegcategorisering helpt in principe ook de weggebruikers. Essentieel is dan wel dat wegen met verschillende functies consistent en herkenbaar zijn vormgegeven. Op die manier weten de weggebruikers welk verkeersgedrag er van hen wordt verwacht (herkenbaarheid), welke andere verkeersdeelnemers zij er kunnen verwachten en hoe die zich naar alle waarschijnlijkheid zullen gedragen (voorspelbaarheid).

Part of fact sheet

Principles for safe road design

This fact sheet is currently being updated. You will find a new version here shortly.

Deze factsheet gebruiken?