Publications and sources

Answer

Below you will find the list of references that are used in this fact sheet. All sources used can be consulted or retrieved via our Library portal. Here you can also find more literature on this subject.

[1]. Kruyswijk, M. (2019). De Birò wordt aan banden gelegd. Het Parool. Accessed on 27-11-2020 at www.parool.nl/nieuws/de-biro-wordt-aan-banden-gelegd~bc63eff9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

[2]. Rijksoverheid (2020). Vraag en antwoord. Bijzondere voertuigen. Rijksoverheid. Accessed on 27-11-2020 at www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-een-gehandicaptenvoertuig-met-een-motor.

[3]. Rijksoverheid (2020). Regeling voertuigen. Overheid.nl. Accessed on 27-11-2020 at wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2020-01-01.

[4]. CBS (2020). Bromfietsenpark. CBS. Accessed on 27-11-2020 at www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/bromfietsenpark.

[5]. Davidse, R., Duijvenvoorde, K. van, Louwerse, R., Boele-Vos, M., et al. (2018). Scootmobielongevallen: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? R-2018-15. SWOV, Den Haag.

[6]. Davidse, R., Duijvenvoorde, K. van, Louwerse, R., Boele-Vos, M., et al. (2018). Scootmobielongevallen: karakteristieken, ongevalstypen en kansrijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Een dieptestudie naar scootmobielongevallen op de openbare weg. R-2018-15A. SWOV, Den Haag.

[7]. ODiN (2018-2019). Onderweg in Nederland ODiN. Centraal Bureau voor Statistiek, CBS en Rijkswaterstaat, RWS. Bewerking SWOV.

[8]. CBS Statline (2020). Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari. CBS. Accessed on 30-11-2020 at opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81540NED/table?ts=1593451071266.

[9]. CBS Statline (2020). Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari. CBS. Accessed on 30-11-2020 at opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80211ned/table?dl=3E676.

[10]. Poort, E., Hertog, P. den, Draisma, C. & Klein Wolt, K. (2012). Scootmobiel ongevallen, een LIS-vervolgonderzoek. VeiligheidNL, Amsterdam.

[11]. Leijdesdorff, H.A., Dijck, T.J.M. van, Krijnen, K. & Schipper, I.B. (2014). Ongevallen met een scootmobiel. Een groeiend probleem. In: Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 158.

[12]. Aarts, L.T., Schepers, J.P., Goldenbeld, C., Decae, R.J., et al. (2020). De Staat van de Verkeersveiligheid. Doelstellingen 2020 worden niet gehaald. R-2020-27. SWOV, Den Haag.

[13]. EuroNCAP (2016). 2016 Veiligheid van quadricycles. EuroNCAP. Accessed on 30-11-2020 at www.euroncap.com/nl/veiligheid-voertuig/veiligheidscampagnes/2016-veiligheid-van-quadricycles/.

[14]. Davidse, R. (2020). Personal communication, June 2020.

[15]. Schepers, J.P. (2005). Eisen aan brommobilisten; de brommobiel: een verrijking voor de mobiliteit of een brom van onduidelijkheid? Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer.

[16]. RWS (2016). Verkeersveiligheid ouderen: interventies voor beperking van verkeersrisico's bij ouderen anno 2015. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, Afdeling Verkeersveiligheid en Veiligheidsmanagement, Den Haag.

[17]. Kommers, M. & Musters, N. (2003). Ergotherapeutische standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel; handleiding & stroomschema. Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie NVE, Utrecht.

[18]. VVN (2020). VVN Opfriscursus scootmobiel. Veilig Verkeer Nederland VVN. Accessed on 30-11-2020 at vvn.nl/scootmobiel.

[19]. VVN (2020). Blijf veilig mobiel. Gebruik een scootmobiel. Veilig Verkeer Nederland VVN. Accessed on 30-11-2020 at vvn.nl/thuis/senioren-in-het-verkeer/blijf-veilig-mobiel/gebruik-een-scootmobiel.

[20]. Verstappen, J.F. (2005). Wegwijzer in het verkeer brommobiel - verkeerstheorie en praktijk. Verjo, Sint-Michielsgestel.

[21]. Schepers, J.P. (2007). Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen. Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Delft.

[22]. Jonkhoff, L., Zuidema, V., Hoofwijk, M., Sman, C. van der, et al. (2011). Productveiligheid van scootmobielen. Komen tot verbeterde technische veiligheidseisen. Stichting Consument en Veiligheid, Amsterdam.

Part of fact sheet

Mobility scooters, enclosed disability vehicles and microcars

This fact sheet concerns mobility scooters, enclosed disability vehicles (such as the Dutch Canta) and microcars.

Deze factsheet gebruiken?