Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties die in deze factsheet zijn gebruikt. Alle gebruikte bronnen zijn in te zien of op te vragen via ons kennisportaal. Hier vindt u ook meer literatuur over dit onderwerp.

[1]. Kruyswijk, M. (2019). De Birò wordt aan banden gelegd. Het Parool. Geraadpleegd 27-11-2020 op www.parool.nl/nieuws/de-biro-wordt-aan-banden-gelegd~bc63eff9/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

[2]. Rijksoverheid (2020). Vraag en antwoord. Bijzondere voertuigen. Rijksoverheid. Geraadpleegd 27-11-2020 op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-een-gehandicaptenvoertuig-met-een-motor.

[3]. Rijksoverheid (2020). Regeling voertuigen. Overheid.nl. Geraadpleegd 27-11-2020 op wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2020-01-01.

[4]. CBS (2020). Bromfietsenpark. CBS. Geraadpleegd 27-11-2020 op www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/bromfietsenpark.

[5]. Davidse, R., Duijvenvoorde, K. van, Louwerse, R., Boele-Vos, M., et al. (2018). Scootmobielongevallen: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? R-2018-15. SWOV, Den Haag.

[6]. Davidse, R., Duijvenvoorde, K. van, Louwerse, R., Boele-Vos, M., et al. (2018). Scootmobielongevallen: karakteristieken, ongevalstypen en kansrijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Een dieptestudie naar scootmobielongevallen op de openbare weg. R-2018-15A. SWOV, Den Haag.

[7]. ODiN (2018-2019). Onderweg in Nederland ODiN. Centraal Bureau voor Statistiek, CBS en Rijkswaterstaat, RWS. Bewerking SWOV.

[8]. CBS Statline (2020). Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari. CBS. Geraadpleegd 30-11-2020 op opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81540NED/table?ts=1593451071266.

[9]. CBS Statline (2020). Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari. CBS. Geraadpleegd 30-11-2020 op opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80211ned/table?dl=3E676.

[10]. Poort, E., Hertog, P. den, Draisma, C. & Klein Wolt, K. (2012). Scootmobiel ongevallen, een LIS-vervolgonderzoek. VeiligheidNL, Amsterdam.

[11]. Leijdesdorff, H.A., Dijck, T.J.M. van, Krijnen, K. & Schipper, I.B. (2014). Ongevallen met een scootmobiel. Een groeiend probleem. In: Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 158.

[12]. Aarts, L.T., Schepers, J.P., Goldenbeld, C., Decae, R.J., et al. (2020). De Staat van de Verkeersveiligheid. Doelstellingen 2020 worden niet gehaald. R-2020-27. SWOV, Den Haag.

[13]. EuroNCAP (2016). 2016 Veiligheid van quadricycles. EuroNCAP. Geraadpleegd 30-11-2020 op www.euroncap.com/nl/veiligheid-voertuig/veiligheidscampagnes/2016-veiligheid-van-quadricycles/.

[14]. Davidse, R. (2020). Persoonlijke communicatie, juni 2020.

[15]. Schepers, J.P. (2005). Eisen aan brommobilisten; de brommobiel: een verrijking voor de mobiliteit of een brom van onduidelijkheid? Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer.

[16]. RWS (2016). Verkeersveiligheid ouderen: interventies voor beperking van verkeersrisico's bij ouderen anno 2015. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, Afdeling Verkeersveiligheid en Veiligheidsmanagement, Den Haag.

[17]. Kommers, M. & Musters, N. (2003). Ergotherapeutische standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel; handleiding & stroomschema. Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie NVE, Utrecht.

[18]. VVN (2020). VVN Opfriscursus scootmobiel. Veilig Verkeer Nederland VVN. Geraadpleegd 30-11-2020 op vvn.nl/scootmobiel.

[19]. VVN (2020). Blijf veilig mobiel. Gebruik een scootmobiel. Veilig Verkeer Nederland VVN. Geraadpleegd 30-11-2020 op vvn.nl/thuis/senioren-in-het-verkeer/blijf-veilig-mobiel/gebruik-een-scootmobiel.

[20]. Verstappen, J.F. (2005). Wegwijzer in het verkeer brommobiel - verkeerstheorie en praktijk. Verjo, Sint-Michielsgestel.

[21]. Schepers, J.P. (2007). Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen. Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Delft.

[22]. Jonkhoff, L., Zuidema, V., Hoofwijk, M., Sman, C. van der, et al. (2011). Productveiligheid van scootmobielen. Komen tot verbeterde technische veiligheidseisen. Stichting Consument en Veiligheid, Amsterdam.

Onderdeel van factsheet

Scootmobielen, gehandicaptenvoertuigen en brommobielen

Deze factsheet gaat over scootmobielen, gesloten gehandicaptenvoertuigen (zoals de Canta) en brommobielen.

Deze factsheet gebruiken?