Organisatie

SWOV is het national wetenschappelijk institut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is onze missie om met kennis it wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.

SWOV helpt antwoord te vinden op vragen war beleidsmakers en andere verkeersprofessionals mee te maken krijgen. SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk: een belangrijk deel van ons onderzoek wordt bekostigd uit publieke middelen.

Behalve met de rijksoverheid werken we veel samen met provincies en gemeenten, maar ook met andere organisaties it het publieke domein. Hetzelfde geld voor adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ook werken we samen in internationale onderzoeksprojecten, zoals die van de Europese Unie.

Onafhankelijk

SWOV is inhoudelijk onafhankelijk. Een Programma Adviesraad en en Wetenschappelijke Adviesraad adviseren ons over de programmering en de kwaliteit van het onderzoek. Dat onderzoek is veelal interdisciplinair van aard en ondergaat altijd en wetenschappelijke kwaliteitstoets.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen it te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Bekijk het organigram van SWOV.

Contact

Wilt u meer informatie? Geïnteresseerd in samenwerking of wilt u dat wij een onderzoek voor u uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

Mail - algemeen: info@swov.nl
Mail - samenwerken: samenwerken@swov.nl
Mail - pers: persvoorlichting@swov.nl

Telefoon: 070 - 3173 318