Organisatie

SWOV kent vier onderzoeksafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Gedrag in het Verkeer, Interactie met Zelfrijdende Voertuigen en Data en Analyse voor Beleid.

Infrastructuur en Verkeer

Het onderzoek van de afdeling Infrastructuur en Verkeer richt zich op de relatie tussen verkeersveiligheid en opbouw, gebruik en inrichting van het wegennet, inclusief fietsinfrastructuur.

Gedrag in het Verkeer

De onderzoekers van de afdeling Gedrag in het Verkeer houden zich bezig met het gedrag en de fysieke en mentale gesteldheid van verkeersdeelnemers waaronder alcohol, drugs, afleiding, en ziekten zoals dementie. Zij onderzoeken onder andere de prevalentie, de invloed op de verkeersveiligheid, en de effectiviteit van maatregelen om het gedrag te beïnvloeden. 

Interactie met Zelfrijdende Voertuigen

De afdeling Interactie met Zelfrijdende Voertuigen doet vooral onderzoek naar hoe verkeersdeelnemers omgaan met de nieuwe technologie waarmee hun eigen en andere voertuigen in toenemende mate zijn uitgerust. 

Data en Analyse voor Beleid

De afdeling Data en Analyse voor Beleid is verantwoordelijk voor de ontsluiting van verkeersveiligheidsstatistieken en analyse van deze gegevens tot kennis voor verkeersveiligheidsbeleid. Ook over de organisatie van een veilig verkeerssysteem wordt in deze afdeling kennis ontwikkeld.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Bekijk het organigram van SWOV.

Contact

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Wilt u meer informatie? Geïnteresseerd in samenwerking of wilt u dat wij een onderzoek voor u uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

Mail - algemeen: info@swov.nl
Mail - samenwerken: samenwerken@swov.nl
Mail - pers: persvoorlichting@swov.nl

Telefoon: 070 - 3173 318