Diepteonderzoek: inzicht in het ontstaan van verkeersongevallen

Het diepteonderzoek van SWOV geeft inzicht in de factoren en omstandigheden die een rol spelen bij het ontstaan van bepaalde typen verkeersongevallen en de letsels die daaruit voortkomen.

Hoe gaan we te werk?

Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeert ongevallen kort nadat ze zijn gebeurd. Het team inspecteert de locatie van het ongeval en de voertuigen die erbij betrokken waren, en interviewt de betrokken verkeersdeelnemers. De gedetailleerde informatie die we op die manier verzamelen, combineren we vervolgens met de informatie van politie, ziekenhuizen en ambulancediensten. Met deze set van gegevens gaan we na hoe het ongeval is ontstaan. Voor elk bestudeerde ongeval beschrijven we het ongevalsproces.

Nadat we verschillende ongevallen van hetzelfde type hebben bestudeerd, vergelijken we de ongevalsprocessen. Vergelijkbare ongevallen worden gegroepeerd tot ‘sub-typen’ en beschreven in de vorm van scenario’s: welke verkeersdeelnemers zijn bij deze ongevallen betrokken, op welke locaties vinden ze plaats, hoe ontstaan ze en welke factoren spelen daar meestal een rol bij? Dit geeft inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om toekomstige ongevallen te voorkomen. 

Lopende projecten

Dieptestudies laten doen?

Wilt u weten hoe u van een bepaald type verkeersongevallen het aantal kunt verminderen en hoe u daarmee kunt zorgen voor minder schade, minder kosten en –  het allerbelangrijkste – minder slachtoffers? Neem dan contact op met ragnhild.davidse@swov.nl om de mogelijkheden te bespreken.