Diensten

SWOV kan onderzoek in opdracht van derden uitvoeren. Ons onderzoekswerk kenmerkt zich door een hoogwaardige, wetenschappelijke aanpak, die nieuwe kennis oplevert of bestaande kennis gebruikt. Zo nodig ontwikkelen we een onderzoeksmethode op maat.

Wat kan SWOV voor u betekenen?

Meer weten? Neem contact met ons op: 070 3173 333 of per mail samenwerken@swov.nl.

Een greep uit ons onderzoekswerk voor derden:

 • Verkeersveiligheidsontwikkelingen, regionaal, provinciaal of gemeentelijk
  Met dezelfde methoden als waarmee we jaarlijks de nationale Staat van de Verkeersveiligheid analyseren, kunnen wij verkeersveiligheidsontwikkelingen analyseren op regionaal en provinciaal niveau en op het niveau van grotere gemeenten.

 • Het wegennet 
  Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en de Vervoerregio Amsterdam ontwikkelde SWOV meetinstrumenten om de verkeersveiligheid van de weg- en fietsinfrastructuur te beoordelen.

 • Verkeersgedrag en -opinies 
  Voor Interpolis voert SWOV sinds 2017 de Barometer uit: een onderzoek naar mobiele telefoongebruik in het verkeer. Binnen ons eigen onderzoeksprogramma evalueerden we de effectiviteit van Blikveld, de gevaarherkenningstraining van TeamAlert

 • Ongevallen en ongevalspatronen
  SWOV heeft een speciaal team dat diepteonderzoeken uitvoert. Ongevallen worden tot in detail geanalyseerd: op welke locatie, onder welke omstandigheden, met welke voertuigen? Wat zeggen de betrokkenen? Wij bestuderen meerdere ongevallen van hetzelfde type en zoeken naar de ongevalspatronen. Dit leidt tot inzichten hoe toekomstige ongevallen te voorkomen.

Contact

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Wilt u meer informatie? Geïnteresseerd in samenwerking of wilt u dat wij een onderzoek voor u uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

Mail - algemeen: info@swov.nl
Mail - samenwerken: samenwerken@swov.nl
Mail - pers: persvoorlichting@swov.nl

Telefoon: 070 - 3173 318