De Staat van de Verkeersveiligheid 2022: trend in aantal verkeersdoden en -gewonden daalt niet

In 2021 vielen er 582 verkeersdoden in Nederland, 28 doden minder dan in 2020. Over de afgelopen tien jaar beschouwd, is daarmee nog geen dalende trend ingezet. Naast verkeersdoden vielen er 6.800 ernstig verkeersgewonden (volgens de nieuwe definitie) in 2021. Ook daar zien we geen daling. 

Effectievere maatregelen blijven nodig, met name voor fietsers, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur, bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn daarvan de belangrijkste. Bekijk de belangrijkste resultaten uit De Staat van de Verkeersveiligheid.