De Staat van de Verkeersveiligheid 2022

Trend in aantal verkeersdoden en -gewonden daalt niet
Auteur(s)
Aarts, L.T.; Broek, L.J. van den; Oude Mulders, J.; Decae, R.J.; Bos, N.M.; Goldenbeld, Ch.; Wijlhuizen, G.J.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Bijleveld, F.D.
Jaar

In 2021 vielen er 582 verkeersdoden in Nederland, 28 doden minder dan in 2020. Over de afgelopen tien jaar beschouwd, is daarmee nog geen dalende trend ingezet. Naast verkeersdoden vielen er ook 6.800 ernstig verkeersgewonden (volgens de nieuwe definitie) en werden 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp. De cijfers van ernstig verkeersgewonden liggen in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020, de cijfers van lichter gewonden laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2020. Een eerste analyse van voorlopige gegevens over verkeersdoden en -gewonden in 2022 toont een stijging t.o.v. 2021.

Een deel van de waargenomen ontwikkelingen in slachtoffers (vooral in gewonden) valt samen met die in de mobiliteit, die in 2020 en 2021 onder andere werd beïnvloed door contactbeperkende coronamaatregelen. Van risico-indicatoren zoals van veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilige verkeersdeelnemers, zijn nog niet alle metingen beschikbaar. Enkele gedragsmetingen over 2021 laten over de gehele linie geen verbetering zien. Effectievere maatregelen blijven nodig, met name voor fietsers, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur, bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn daarvan de belangrijkste.

Rapportnummer
R-2022-10
Pagina's
24
ISSN
2772-9192
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.