Dr. Letty Aarts is hoofd van de afdeling ‘Data en Analyse voor Beleid’ en coördineert het onderzoek met basisgegevens verkeersveiligheid, waaronder de vaststelling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland en de jaarlijkse Staat van de Verkeersveiligheid.
Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar – en samen met – provincies en gemeenten.
Dr. Frits Bijleveld is specialist op het gebied van data-analyse, methoden en technieken en tijdreeksanalyses.
Marjolein Boele, MSc, doet onderzoek naar het gedrag van fietsers, van berijders van gemotoriseerde tweewielers en naar fietshelmen.
Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, dataverwerking, data-analyse en kennissystemen.
Michiel Christoph, MSc, is hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto.
Dr. Diane Cleij doet onderzoek naar mens-voertuiginteractie met betrekking tot geautomatiseerde voertuigen.
Dr. Saskia de Craen is hoofd van de afdeling ‘Communicatie’. Ze adviseert SWOV op het gebied van public affairs en is verantwoordelijk voor de productie en kwaliteit van SWOV-factsheets.
Drs. Martin Damen is directeur-bestuurder van SWOV.
Dr. Ragnhild Davidse is hoofd van de afdeling ‘Gedrag in het Verkeer’ en coördineert het onderzoek naar het gedrag en de fysieke en mentale gesteldheid van verkeersdeelnemers.