Dr. Diane Cleij doet onderzoek naar mens-voertuiginteractie met betrekking tot geautomatiseerde voertuigen. Hierbij kijkt ze zowel naar interacties binnen het voertuig als naar interacties tussen verschillende verkeersdeelnemers. Ze werkt onder andere aan het Europese project MEDIATOR, aan risico-inventarisatie van praktijkproeven met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg, en is projectleider van de onderzoekslijn die zich richt op interactie tussen geautomatiseerde voertuigen en overig verkeer. Ze maakt tevens deel uit van de ondernemingsraad van SWOV.

Diane heeft in 2014 haar master in Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft behaald binnen de groep Control & Simulation. Haar promotieonderzoek deed ze bij het Max Planck Institute for Biological Cybernetics in Duitsland, in samenwerking met de TU Delft. In 2020 promoveerde ze op haar proefschrift Measuring, modelling and minimizing perceived motion incongruence for vehicle motion simulation

dc.jpg

Contact

Afdeling:
Interactie met zelfrijdende voertuigen
Tel. nr.:
070 3173333
E-mail: