Informatiebeveiliging

SWOV hecht veel waarde aan de zorgvuldige omgang met de informatie die zij nodig heeft om haar werk goed uit te voeren en haar missie te volbrengen. Daarom is SWOV sinds september 2019 gecertificeerd volgens de normen ISO27001 (algemene norm voor informatiebeveiliging) en NEN7510 (Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg). Daarnaast voldoet SWOV uiteraard aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan het adequaat beschermen van persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door te voldoen aan internationale informatiebeveiligingsnormen wil SWOV haar kwaliteitsbewustzijn onderstrepen. Veilige verwerking van gegevensbronnen, waaronder vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is in haar beleidscyclus verankerd. Kortom: gegevens zijn bij SWOV in goede handen.

ISO-keurmerk

SWOV legt de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van haar kernactiviteiten. Wat SWOV beweert, is goed onderzocht en goed onderbouwd. Basis voor deze goede reputatie is de wijze waarop SWOV informatie verwerkt. Daarom voldoet SWOV aan de internationale informatiebeveiligingsnorm ISO27001 en wil daarmee haar kwaliteitsbewustzijn onderstrepen.

Ook voldoet SWOV aan de van ISO27001 afgeleide Nederlandse informatiebeveiligingsnorm voor de zorg: NEN7510. Dit is een belangrijke vereiste van partijen die zorgdata verwerken en gebonden zijn aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Door ook aan NEN7510 te voldoen kan SWOV in huis onderzoek verrichten met medische data van bijvoorbeeld ziekenhuizen en ambulancediensten.

AVG

SWOV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van SWOV-diensten en producten. SWOV neemt bij het online en offline verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

SWOV heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. SWOV hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. In het privacystatement leggen wij uit op welke manier wij gegevens verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan.

ISO-certificaten