Over SWOV

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft als missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.

SWOV helpt antwoord te vinden op vragen waar beleidsmakers en andere verkeersprofessionals mee te maken krijgen. SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk: een belangrijk deel van ons onderzoek wordt bekostigd uit publieke middelen.

Behalve met de rijksoverheid werken we veel samen met provincies en gemeenten, maar ook met andere organisaties uit het publieke domein. Hetzelfde geldt voor adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ook werken we samen in internationale onderzoeksprojecten, zoals die van de Europese Unie.

Onafhankelijk

SWOV is inhoudelijk onafhankelijk. Een Programma Adviesraad en een Wetenschappelijke Adviesraad adviseren ons over de programmering en de kwaliteit van het onderzoek. Dat onderzoek is veelal interdisciplinair van aard en ondergaat altijd een wetenschappelijke kwaliteitstoets.

Onderzoek

SWOV-kennis is openbaar. Op deze website vindt u het resultaat van ons onderzoek in SWOV-rapporten, talrijke factsheets maar bijvoorbeeld ook (wetenschappelijke) artikelen en boeken waar SWOV-onderzoekers een bijdrage aan hebben geleverd.

Contact

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Wilt u meer informatie? Geïnteresseerd in samenwerking of wilt u dat wij een onderzoek voor u uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

Mail - algemeen: info@swov.nl
Mail - samenwerken: samenwerken@swov.nl
Mail - pers: persvoorlichting@swov.nl

Telefoon: 070 - 3173 318

Onderzoeksprogramma

Luister naar de vier podcast-afleveringen waarin de onderzoeksafdelingen het 2023 onderzoek toelichten: