Klokkenluidersregeling SWOV 

Bij SWOV werken meer dan vijftig medewerkers en volgens de Wet bescherming klokkenluiders is SWOV verplicht om een procedure te hebben voor het melden van een (vermoeden van een) misstand. SWOV wil hier zorgvuldig mee omgaan en heeft hiervoor de Klokkenluidersregeling SWOV opgesteld. 

De klokkenluidersregeling komt voort uit de Wet bescherming klokkenluiders en heeft als doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. 

De klokkenluidersregeling geeft de medewerkers van SWOV, maar ook externen, de mogelijkheid om in actie te komen als er vermoedens zijn van een misstand binnen SWOV. Deze regeling is dan ook op het intranet van SWOV geplaatst en medewerkers zijn hiervan op de hoogte. 

Omdat ook externen een (vermoeden van een) misstand bij SWOV moeten kunnen melden, heeft SWOV deze regeling ook op haar internetpagina geplaatst. Mocht u een vermoeden hebben van een misstand, kunt u dit per e-mail melden aan melden.misstanden@swov.nl SWOV heeft hiervoor een functionaris aangesteld die uw mail zorgvuldig en vertrouwelijk zal behandelen. 

De gehele regeling inclusief procedure kunt u hier vinden.